evolution tài xỉu online reinventer | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với vùng đất của những cơ hội.

Vận chuyển thiết bị dầu khí của Công Ty Posco Việt Nam

 -         Khách hàngCông ty Posco Việt Nam
-          Lộ trình: 
Nhà máy Posco Nhơn Trạch – Cảng PTSC Phú Mỹ
-          Hàng hóa: 
Thiết bị dầu khí  
Kích thước2000 x 700 x 750cm ( d x r x c ) / 85 tấn
Số lượng: 02 kiện
-          Phương thức vận chuyển: Thủy bộ kết hợp
Mỗi kiện hàng được vận chuyến trên 02 module Goldhofer chuyên dụng gồm 12 trục. Do kiện hàng quá cao nên chúng tôi phải thực hiện cắt dây điện và tháo dỡ cổng chào với sự hỗ trợ của bên điện lực và chính quyền địa phương. Sau đó kiện hàng được đưa xuống xà lan vận chuyển đến vị trí thích hợp và đưa lên bờ. Tại đây với sự hỗ trợ của đoàn hộ tống, 02 kiện hàng đã được đưa an toàn vào cảng PTSC Phú Mỹ.
Hoàn thành quy trình vận chuyển.


Sử dụng 2 module thủy lực 12 trục cho mỗi kiện


Thực hiện cắt điện và tháo dỡ cổng chào 

Xuống xà lan

2 kiện nằm gọn trên xà lan

Kiện hàng đến nơi an toàn.