evolution tài xỉu online reinventer | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với vùng đất của những cơ hội.

Vận Chuyển Hàng Quá Khổ Của Formosa Nhơn Trạch

- Khách hàng: Formosa Nhơn Trạch

- Lộ trình: Cảng Lotus quận 7 - Formosa Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Hàng hóa: Thiết bị quá khổ.

    Kích thước: 2700x650x650 (cm) / 45 tấn

    Số lượng: 06

- Phương thức vận chuyển: Thủy Bộ Kết Hợp

Sử dụng 06 Module Goldhofer THP / SL 6x6 trục, 03 xà lan 1000 tấn


Kiện hàng dài 27m được đặt lên hệ thống bean đối trọng trên xà lan tại cảng Lotus sau đó được vận chuyển đến bến gần tân cảng Nhơn Trạch. Do thiết bị quá lớn và cao nên chúng tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ của Điện Lực Nhơn Trạch để hỗ trợ cắt và nâng dây điện cùng với đoàn xe hộ tống để đảm bảo an toàn giao thông trên đường. 


- Hình ảnh và video điển hình trong quá trình vận chuyển: Đội ngũ Điện Lực Nhơn Trạch hỗ trợ cắt và chống dây điện
Tháo dỡ đèn giao thông


Tháo dỡ cổng chào