evolution tài xỉu online reinventer | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với vùng đất của những cơ hội.

Vận chuyển bồn của Công Ty Hoàng Lâm sang Phnompenh, Cambodia

Khách hàng: Công ty bồn Hoàng Lâm

Kích thước:   01 tank 10300 x 4180 x 4300cm (d x r x c) 9 tấn  

                      02 tank 6100 x 2750 x 3000cm (d x r x c) 6 tấn  

                      Cùng các phụ kiện đi kèm.

Lộ trình: khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Bình Dương - Phnompenh, Cambodia

Phương thức vận chuyển: thủy bộ kết hợp

            Chúng tôi nhận bồn từ nhà máy công ty Hoàng Lâm vận chuyển ra khỏi khu công nghiệp. Do bồn quá cao nên chúng tôi kết hợp vận chuyển bằng xà lan đến địa điểm đã được hoạch định trước. Trong quá trình vận chuyển, chúng tôi thực hiện cắt và chống dây điện với sự hỗ trợ của nhân viên điện lực để đảm bảo an toàn khi bồn đi qua.